Επικοινωνία

Καρπενησιώτη 10 Κεντρική πλατεία
36 100 Καρπενήσι
Τηλ.: 22370 80688
Fax.: 22370 80292
Email: info@jmc.gr